OCT 29

Doradztwo prawne w BSO z Wrocławia

Każda działająca na rynku firma spotyka się często z problemami natury prawnej bądź finansowej.

Często są to przeszkody, które wymagają pomocy specjalistycznej w danej dziedzinie. Kompleksowa obsługa prawna firm to usługa oferowana przez wiele kancelarii, polegająca na stałym doradztwie i nadzorze działalności danej firmy.

Pakiety obsługi prawnej
W ramach pakietu usług zleceniodawca może oczekiwać: kontroli dokumentacji na etapie tworzenia i podpisywania, nadzór nad realizowanymi transakcjami między podmiotami, doradztwo w zakresie podatków, przedstawicielstwo przed organami i urzędami. Kontrola dokumentacji polega na analizowaniu treści umów handlowych , pracowniczych oraz różnego rodzaju porozumień wynikających z bieżącego funkcjonowania firmy. Ważną rzeczą jest również posiadanie prawnego doradztwa podczas transakcji finansowych związanych, np. z zakupem towarów, sprzedażą czy obrotem międzynarodowym. Duże firmy z Wrocławia oferujące doradztwo prawne świadczą swoje usługi nie tylko dla podmiotów krajowych, ale i zagranicznych, prowadzących działalność w Polsce.

Inne usługi
Obok typowych spraw prawniczych w firmach usługowych można wydzielić tez działy kontroli i obsługi finansowej. Jedną z usług w tym temacie jest audyt transakcji finansowych i powiązanych z nimi kontrola pracy działu księgowości. Kontroli może podlegać dokumentacja finansowa i księgowa związana z danymi czynnościami. Oferta dla działu księgowego może zawierać również porady związane z optymalizacja podatkowa, zmierzające do obniżenia kosztów podatkowych ponoszonych przez daną firmę.

Fotografie:

usługi prawnicze

kancelaria

prawo

podatki

księgowość

Twój komentarz